• V'Ori hiểu rằng độ tươi mới của cà phê nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành phẩm sau khi rang và tới hương vị của ly cà phê. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những nguyên liệu tốt nhất để phục vụ cho các lò rang cà phê, các quán cà phê lớn nhỏ trên cả nước.

    • V'Ori cung cấp cà phê nguyên liệu từ vườn cây có chứng nhận hữu cơ và UTZ qua công nghệ chế biến ướt .

    • Cà phê được chế biến với máy móc và quy trình hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe được quy định.

     

Cà phê nguyên liệu
Cà phê nguyên liệu
  • V'Ori hiểu rằng độ tươi mới của cà phê nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành phẩm sau khi rang và tới hương vị của ly cà phê. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những nguyên liệu tốt...

Xem sản phẩm