Khám phá tìm hiểu cà phê Việt nam , cà phê thế giới.

- Khám phá Con đường cà phê Việt:

+ Hệ thống máy móc, rang xay cà phê .

+ Thư viện cà phê

+ Các sản phẩm của công ty Cội nguồn Cà phê Việt.

+Thưởng thức cà phê rang Mộc được xay và pha tại chỗ.

 

- Khám phá trang trại V' Ori:

+ Vườn cây Cà phê đạt chuẩn VIET GAP

+ Vườn cây ăn quả nhiệt đới.

- Không gian trưng bày Cồng Chiêng và những vật dụng sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên.