• V'Ori Farm trân trọng gửi đến quý khách hàng những đặc sản từ vùng đất Tây Nguyên màu mỡ, đạt tiêu chuẩn Oganic và chứng nhận Viet Gap.
Đặc sản trang trại Ban Mê
Đặc sản trang trại Ban Mê
  • V'Ori Farm trân trọng gửi đến quý khách hàng những đặc sản từ vùng đất Tây Nguyên màu mỡ, đạt tiêu chuẩn Oganic và chứng nhận Viet Gap.