V'Ori Cafe Farm sẽ sẵn sàng mang đến những thức quà tuyệt vời từ thiên nhiên vùng cao Ban Mê đến quý khách hàng.

Đặc sản trang trại Ban mê
Đặc sản trang trại Ban mê

V'Ori Cafe Farm sẽ sẵn sàng mang đến những thức quà tuyệt vời từ thiên nhiên vùng cao Ban Mê đến quý khách hàng.