Khám phá tìm hiểu cà phê Việt nam , cà phê thế giới.

- Khám phá Con đường cà phê Việt:

+ Hệ thống máy móc, rang xay cà phê .

+ Thư viện cà phê

+ Các sản phẩm của công ty Cội nguồn Cà phê Việt.

+Thưởng thức cà phê rang Mộc được xay và pha tại chỗ.

 

- Khám phá trang trại V' Ori:

+ Vườn cây Cà phê đạt chuẩn VIET GAP

+ Vườn cây ăn quả nhiệt đới.

- Không gian trưng bày Cồng Chiêng và những vật dụng sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên.

Con đường cà phê Việt
Con đường cà phê Việt

Khám phá tìm hiểu cà phê Việt nam , cà phê thế giới.

- Khám phá Con đường cà phê Việt:

+ Hệ thống máy móc, rang xay cà phê .

+ Thư viện cà phê

+ Các sản phẩm của...