Cung cấp nguyên liệu cà phê từ vườn cây có chứng nhận hữu cơ và UTZ qua công nghệ chế biến ướt .

Cà phê nguyên liệu
Cà phê nguyên liệu

Cung cấp nguyên liệu cà phê từ vườn cây có chứng nhận hữu cơ và UTZ qua công nghệ chế biến ướt .